Soustružené díly velkých průměrů

Tělo kulového ventilu

Šoupě kulového ventilu

Těleso

Labyrintové kroužky

Odlitek tvárné litiny

Segment turbíny